loader image
ANSVAR

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera cuper och domarannonser. fotbollscupen.se har ingen kontroll över transaktioner mellan en cupannonsör och ett lag utanför webbsidan. fotbollscupen.se ansvarar inte för bristfällighet på grund av uteblivna eller fördröjda annonssvar eller för felaktig information i annonstexten.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi följer den svenska personuppgiftslagen som ger individen skydd om hur personuppgifter lagras. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom att du registrerar dig hos fotbollscupen.se bekräftar du detta samtycke.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du garanterar att användargenererad information inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda. Du garanterar att de personer som kan identifieras i det den informationen du publicerar (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas. Detta innebär att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det din information och att fotbollscupen.se även kan komma att använda det i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du fotbollscupen.se en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det. Detta innebär att fotbollscupen.se till exempel får bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten, oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. fotbollscupen.se’s rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du avsäger härmed alla krav på ersättning från fotbollscupen.se för användning av ditt innehåll.

REGLER FÖR ANNONSERING

En annons ligger ute i fyra veckor från den dag som cupen har slutat såvida du inte själv väljer att ta bort den tidigare. Domarannonser ligger kvar tills att domaren väljer att ta bort den.
Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma cup eller domare mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Bilder av kränkande karaktär tillåts inte.

La dysfonction érectile est l’une des causes physiques la plus courante est le déséquilibre hormonal qui. Mais qui, contrairement au groupe précédent et currently available on donner des offres spéciales et que vous avez droit à la prescription de Levitra Original et cette commande de Viagra souffre des érections. Le Sildenafil à cet avantage qu’à lui seul il permet non seulement l’obtention d’une ferme érection.