loader image

Jag är följsam i spelet och fattar snabba beslut. Jag har dömt i mer än 10 år och är väldigt rutinerad.

Categories: Domare