Anmäl er via www.copacarrera.com

För domare finns det en meny för att anmäla sig på respektive cup.

Plats: Spånga, Bromsten, Bromma i Stockholm. Alla matcher på konstgräs. Om det blir för få lag i någon klass kommer Medel och Lätt klasserna att slås ihop.

5 mot 5 klasser

F2013, P2013 Flickor och pojkar födda 2013. Spel 10:e eller 17:e oktober men varje lag spelar bara en dag. Ingen resultatrapportering, medaljer till alla deltagare, max 10 per lag. Speltid är 1×25 minuter, 4 matcher vid minst 5 lag anmälda eller motsvarande speltid om det blir färre matcher. När jag får 5 lag från olika föreningar som vill spela en viss dag lägger jag dessa i en grupp. Anmälningsavgift 800 kr.

F2012, P2012L, P2012M Flickor och pojkar födda 2012. Ni kan välja nivå lätt eller medel i pojkklasserna. Är det få lag så slås lätt och medel ihop. Spel 10:e eller 17:e oktober men varje lag spelar bara en dag. Ingen resultatrapportering, medaljer till alla deltagare, max 10 per lag. Speltid är 1×25 minuter, 5 matcher vid minst 6 lag anmälda eller motsvarande speltid om det blir färre matcher. När jag får 6 lag från olika föreningar som vill spela en viss dag lägger jag dessa i en grupp. Anmälningsavgift 1100 kr.

7 mot 7 klasser

F2011, P2011L, P2011M, F2010L, F2010M, P2010L, P2010M, F2009L, F2009M, P2009L, P2009M. Flickor och pojkar födda 2009-2011. Det går att välja lätt eller medel för de flesta klasserna. Skulle det vara för få lag i någon klass kan lätt och medel komma att slås ihop. Speldagar 11/10 eller 17/10 för P/F2011 samt 18/10 för P/F2010 och P/F2009. Ingen resultatpublicering. Medaljer till alla deltagare, max 12 per lag. Speltid är 1×30 minuter, 4 matcher. Anmälningsavgift 1300 kr. Liten 9 mot 9 klasser

F2008L, F2008M, P2008L, P2008M Flickor och pojkar födda 2008. Det går att välja lätt eller medel för dessa klasser. Speldagar 24-25 oktober, tre matcher i gruppspel den 24/10 och tre matcher i ett andra gruppspel den 25/10. Speltid 1×25 minuter, minst 6 matcher vid minst 7 lag anmälda. Inga resultat publiceras men används internt för jämnare andra gruppspel. Anmälningsavgift 1800 kr.

Stor 9 mot 9 klasser

F2007L, F2007M, P2007L, P2007M Flickor och pojkar födda 2007. Det går att välja lätt eller medel för dessa klasser. Speldagar 24-25 oktober, tre matcher i gruppspel den 24/10 och tre matcher i slutspel (i form av ett andra gruppspel) den 25/10. Speltid 1×25 minuter, minst 6 matcher vid minst 7 lag anmälda. Pokal och medaljer (max 15 st) till varje slutspelsvinnare. Anmälningsavgift 2000 kr.

11 mot 11 klasser

F2006L, F2006M, P2006L, P2006M, F2005L, F2005M. Flickor och pojkar födda 2006 och F2005. Det går att välja lätt eller medel för dessa klasser. Speldagar 24-25 oktober, tre matcher i gruppspel den 24/10 och tre matcher i slutspel (i form av ett andra gruppspel) den 25/10. Speltid 1×25 minuter, minst 6 matcher vid minst 7 lag anmälda. Pokal och medaljer (max 16 st) till varje slutspelsvinnare. Anmälningsavgift 2200 kr.

Spelregler Alla klasser enligt St Erikscupen 2020.

Anmälan Sista anmälningsdag är den 20/9 eller när cupen blir fullbokad. Anmälan görs via formulär på cupsidan www.copacarrera.com. Anmälan är giltig när avgiften är betald till BG 156-6702. Anmälan är bindande och avgifter återbetalas inte till lag som drar sig ur efter den 20/9.

Uppdaterad information publiceras på www.copacarrera.com Förfrågningar görs till: Manuel Carrera copacarrera@gmail.com tel 073-9600197


1 Comment

copacarrera · 2020-08-18 at 15:01

Även P2013, F2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *